Khách hàng FDI
Bàn Nhật
Bàn Đài Loan

Mảng khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được HDBank xác định là một trong những phần trọng tâm để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hiện nay, phòng FDI thuộc khối KHDN HDBank đã đang triển khai nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính có xu hướng tập trung mạnh vào những ngành công nghiệp tiềm năng đang được nhà nước khuyến khích. Đến nay, HDBank là ngân hàng chiến lược đối với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư nước ngoài tại các KCN, KCX… đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Ban lãnh đạo HDBank đã sớm đánh giá tiềm năng từ khách hàng FDI nên đã xây dựng đội ngũ gồm các nhân sự thông thạo khả năng Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Tiếng Hàn…. để có thể khai thác khách hàng một cách toàn diện của mọi quốc gia.