Sản phẩm áp dụng: Tất cả các thẻ HDBank 

Thời gian áp dụng: từ nay đến 26/09/2020

Ưu đãi 5% các gói khám sức khỏe và dịch vụ khác ngay trên hóa đơn thanh toán dành cho chủ thẻ xuất trình/thanh toán bằng thẻ của HDBank qua máy POS (tất cả các thẻ do HDBank phát hành, có logo của HDBank trên mặt trước hoặc mặt sau của thẻ) cho sản phẩm/dịch vụ. 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam
Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)
HDBank Gift Card