HDBank gửi lời tri ân Khách hàng thông qua chương trình hoàn tiền lên đến 50% tối đa 10 triệu đồng cho Khách hàng khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế HDBank. Chương trình “Ưu đãi bất ngờ - Hoàn tiền lên đến 50%” mang lại ưu đãi vô cùng hấp dẫn, cụ thể:

- Tháng 08/2020: 

  • Hoàn 50% tối đa 10.000.000đ cho 1 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 04 số cuối mã chuẩn chi ( auth code ) là 8888.
  • Hoàn 50% tối đa 5.000.000đ cho 2 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 03 số cuối mã chuẩn chi ( auth code) là 808.

- Tháng 09/2020

  • Hoàn 50% tối đa 10.000.000đ cho 1 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 04 số cuối mã chuẩn chi ( auth code ) là 9999.
  • Hoàn 50% tối đa 5.000.000đ cho 2 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 03 số cuối mã chuẩn chi ( auth code) là 909.

- Tháng 10/2020:

  • Hoàn 50% tối đa 10.000.000đ cho 1 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 04 số cuối mã chuẩn chi ( auth code ) là 1010.
  • Hoàn 50% tối đa 5.000.000đ cho 2 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 03 số cuối mã chuẩn chi ( auth code) là 101.

- Tháng 11/2020:

  • Hoàn 50% tối đa 10.000.000đ cho 1 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 04 số cuối mã chuẩn chi ( auth code ) là 1111.
  • Hoàn 50% tối đa 5.000.000đ cho 2 Khách hàng đầu tiên có giao dịch có 03 số cuối mã chuẩn chi ( auth code) là 011.

- Hoàn 40% tối đa 200.000đ cho các giao dịch phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình và có 02 số cuối mã chuẩn chi (auth code) là 00. Dành cho 1.850 Khách hàng đầu tiên có các giao dịch phát sinh trong tháng 08-09-10-11/2020.

- Thời gian ưu đãi: Từ 29/08/2020 đến 11/11/2020.

Thẻ tín dụng quốc tế do HDBank phát hành được chấp nhận thanh toán toàn cầu, kể cả thanh toán cho các giao dịch trực tiếp lẫn trực tuyến. Nếu cần tiền mặt, bạn cũng có thể dùng thẻ tín dụng để rút ở khắp mọi nơi.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - VietJet Air
Thẻ tín dụng quốc tế doanh nghiệp
Thẻ tín dụng quốc tế HDBank - Visa