Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2020

Đối tượng áp dụng: Tất cả các thẻ HDBank 

Địa điểm áp dụng: The Anam Resort Nha Trang

Điều khoản và điều kiện:

- Ưu đãi áp dụng ngay trên hóa đơn thanh toán dành cho chủ thẻ xuất trình/thanh toán bằng thẻ của HDBank qua máy POS (tất cả các thẻ do HDBank phát hành, có logo của HDBank trên mặt nước hoặc mặt sau của thẻ) cho sản phẩm/ dịch vụ. 

- Giai đoạn không áp dụng ưu đãi: 24 - 31/12/2019; 01 - 05/01/2020; 25/01 - 02/02/2020; 24 - 31/13/2020. 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam
Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)
HDBank Gift Card