Nội dung chương trình:

 • Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/01/2020
 • Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản
 • Khách hàng: Chủ thẻ quốc tế HDBank
 • Cơ cấu:
  • Hoàn 50% tối đa 3.000.000 đồng cho các giao dịch diễn ra trong thời gian diễn ra chương trình và có 04 số cuối mã chuẩn chi là 4444; 1111; 1990; 2020
  • Hoàn 10% tối đa 1.000.000 đồng cho các giao dịch diễn ra trong thời gian diễn ra chương trình và có 02 số cuối mã chuẩn chi là 30

Điều kiện xác minh giao dịch hợp lệ:

 • Giao dịch áp dụng là giao dịch thanh toán mua hàng (không áp dụng đối với giao dịch: ứng/rút tiền mặt; giao dịch hoàn trả; giao dịch nộp tiền).
 • HDBank thực hiện hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản và/hoặc số thẻ tín dụng của chủ thẻ chính đối với các giao dịch thỏa điều kiện của chủ thẻ chính.
 • Việc xác định giao dịch phát sinh có gian lận sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
 • Giao dịch thẻ phụ được cộng dồn  cho giao dịch thẻ chính
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được tặng thưởng 01 lần.
 • Mỗi Khách hàng là chủ thẻ quốc tế HDBank có duy nhất một mã chuẩn chi cho một giao dịch khi thanh toán bằng thẻ quốc tế HDBank tại POS/EDM
 • Mã chuẩn chi thỏa điều kiện sẽ căn cứ vào mã chuẩn chi được ghi nhận vào hệ thống của HDBank.
 • Tổng số lượng Khách hàng nhận thưởng là 190.
 • Số lượt khách hàng nhận thưởng có giao dịch với 04 số cuối mã chuẩn chi bao gồm: 4444; 1111; 1990; 2020 là 55 khách hàng đầu tiên.
 • Số lượt Khách hàng nhận thưởng có giao dịch với 02 số cuối mả chuẩn chi bao gồm 30 là 135 Khách hàng đầu tiên.
 • Căn cứ các giao dịch phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình, Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện sẽ được cập nhập lên website của HDBank vào định kỳ 06/02/2020; 06/03/2020 (sau khi kết thúc Chương trình) gồm các thông tin sau: mã khách hàng ; mã chuẩn chi; xếp hạng của khách hàng trong tháng (tính từ sớm đến trễ)
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - CFYC
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - VietJet Air