1. Tên Chương trình: "THẺ HDBANK VISA - HOÀN TIỀN KHÔNG GIỚI HẠN"

2. Khách hàng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng HDBank (HDBank Visa Credit Gold) - Đầu BIN: 4987 67 và thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu HDBank VJA (HDBank VJA Visa Credit) - Đầu BIN: 4624 78 (không bao gồm BIN range: 68 68 (Visa Credit Vietjet Sovico VIP) và BIN range: 68 68 (Visa Credit Vietjet VIP Partner))

3. Nội dung khuyến mại: 

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán mua hàng tại máy POS/EDM và giao dịch thanh toán trực tuyến. 

- Không áp dụng cho giao dịch ứng/rút tiền mặt. 

- Áp dụng cho Khách hàng là chủ thẻ tín dụng bao gồm : Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng HDBank (HDBank Visa Credit Gold) - không bao gồm các thẻ tín dụng Visa Credit Classic Vietjet Sovico VIP - Đầu BIN : 4624 68, BIN range: 6868 và Visa Credit Classic Vietjet VIP Partner - Đầu BIN: 4624 68, BIN range: 68 88 

- Số tiền hoàn cho Khách hàng là bội của 1,000 đồng. 

- HDBank thực hiện hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản và /hoặc số thẻ tín dụng của chủ thẻ đối với các giao dịch thỏa điều kiện. Việc xác định giao dịch phát sinh có gian lận sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

- Không khuyến mại các giao dịch liên quan đến rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mại theo quy định. 

- Không khuyến mại cac giao dịch liên quan đến bia cho khách hàng dưới 18 tuổi. 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - VietJet Air
Thẻ tín dụng quốc tế HDBank - Visa