1. Ưu đãi chio CBNV HDBank va Chủ thẻ quốc tế HDBank

- Ưu đãi 30% trên giá niêm yết + 01 tháng học bổng trải nghiệm với khóa 9 tháng chương trình Explorer  (cho tre 4-6 tuổi) và khóa 12 tháng chương trình Challenger/Conqueror (cho trẻ 6-16 tuổi)

- Ngoài ra đăng ký học trải nghiệm trước 22/04/2020, 500 học sinh đăng ký đầu tiên được tặng 01 tháng học chương trình online study (ESL_Live) (hiệu lực trong thời gian nghỉ vì dichj Covid 19)

- 500 suất học online cho CBNV HDBank và 500 suất cho Chủ thẻ quốc tế HDBank

2. Điều kiện và điều khoản nhận ưu đãi

i. Đối với Chủ thẻ HDBank:

- Ưu đãi áp dụng tại tất cả các trung tâm Apax Leaders khu vực miền nam

- Ưu đãi áp dụng cho khách hàng mới với Apax Leaders 

- Ưu đãi này không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và hoàn trả dưới mọi hình thức

- 01 học viên chỉ áp dụng 01 mã ưu đãi cho 01 lần đăng ký

- Thời gian áp dụng đến 30/07/2020

- Ưu đãi áp dụng với chương trình Explorer, Challenger & Conqueror

- Đăng ký nhận mã code chính thức https://bit.ly/2Uclpte hoặc Scan code (file đính kèm)

- Khách hàng là CBNV HDBank chỉ được hưởng một trong hai ưu đãi theo Thỏa thuận này.

Lưu ý: 01 tháng học bổng online ESL_LIVE dành cho 500 KH đăng ký đầu tiên- thời hạn kích hoatj 25/04/2020

 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - CFYC
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - VietJet Air