Nội dung:
Giảm ngay 50k cho khách hàng mới
Giảm ngay 20k cho khách hàng cũ  khi thanh toán bằng thẻ Visa trên ứng dụng Grab
Điều kiện áp dụng:
- Chỉ áp dụng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
- Đối với khách hàng mới sử dụng Grabbike/ Grabcar tối đa 80 mã/ ngày
- Đối với khách hàng cũ sử dụng Grabbike/Grabcar tối đa 120 mã/ ngày
- Đối với khách hàng mới sử dụng Grab Express tối đa 40 mã/ ngày
- Đối với khách hàng cũ sử dụng Grab Express tối đa 60 mã/ ngày
- Đối với khách hàng mới sử dụng Grab Food tối đa 40 mã/ ngày
- Đối với khách hàng cũ sử dụng Grab Food tối đa 60 mã/ ngày
- Đối với khách hàng mới sử dụng Grab Mart tối đa 40 mã/ ngày
- Đối với khách hàng cũ sử dụng Grab Mart tối đa 60 mã/ ngày
- Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác
- Không tách hoá đơn cho một lần thanh toán
- Không giới hạn số lần được hưởng ưu đãi của chủ thẻ Visa
Địa điểm: Tại ứng dụng Grab
Thẻ áp dụng: Thẻ HDBank Visa
Thời hạn: Từ nay đến ngày 30/06/2021

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
HDBank Vietjet Visa Platinum
HDBank Vietjet Classic
HDBank Visa Gold