Điều kiện áp dụng chương trình:

- Thời gian diễn ra: từ nay đến ngày 31/09/2020

- Ưu đãi 20% ngay trên hóa đơn thanh toán dành cho Chủ thẻ HDBank khi Chủ thẻ xuất trình/thanh toán bằng thẻ của HDBank qua máy POS cho sản phẩm/dịch vụ của Jartazi Vietnam

- Áp dụng chương trình ưu đãi cho toàn bộ tại các cửa hàng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc trong hệ thống của Jartazi Vietnam cho Chủ thẻ HDBank.  

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam
Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)
HDBank Gift Card