Tên chương trình dự kiến: CÓ THẺ CÓ QUÀ CÙNG THẺ HDBANK VISA

Thời gian diễn ra: Từ nay đến 06/02/2020

Sản phẩm áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế HDBank

Nội dung:

 • Tặng vé xem phim tại Cụm rạp Galaxy Cinema cho 618 Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế HDBank mở mới đầu tiên và có phát sinh giao dịch tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong thời gian diễn ra Chương trình.
 • Tặng cặp vé xem phim tại Cụm rạp Galaxy Cinema cho 412 Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế HDBank hiện hữu có phát sinh một giao dịch từ 2.000.000 VNĐ trong thời gian diễn ra Chương trình.

Điều kiện áp dụng cho Chủ thẻ tín dụng hiện hữu:

 • Áp dụng cho Chủ thẻ chính tín dụng quốc tế HDBank Visa hiện hữu và có phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 2.000.000 VNĐ trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Không áp dụng cho các trường hợp phát hành thẻ phụ thẻ tín dụng HDBank Visa
 • Không áp dụng cho các trường hợp thẻ tín dụng HDBank Visa phát hành lại/và hoặc phát hành thay thế và/hoặc gia hạn thẻ.
 • Các giao dịch thanh toán hợp lệ bao gồm: giao dịch thanh toán mua hàng qua máy POS/EDC tại Đơn vị chấp nhận thẻ, giao dịch thanh toán trực tuyến.
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận tối đa 01 cặp vé xem phim 2D trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Thời gian căn cứ để xác định thẻ được phát hành: là thời điểm thẻ được duyệt phát hành trên hệ thống theo giờ do hệ thống thẻ HDBank xác định.
 • Thứ tự trúng thưởng được sắp xếp theo thời gian phát sinh giao dịch bằng thẻ tín dụng HDBank Visa từ sớm đến trễ nhất.

Điều kiện áp dụng cho Chủ thẻ tín dụng mở mới:

 • Áp dụng cho Chủ thẻ chính tín dụng quốc tế HDBank Visa phát hành mới trong thời gian diễn ra chương trình, thẻ phải được kích hoạt và có phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong khoảng thời gian tối đa 30 ngày tính từ thời điểm phát hành thẻ.
 • Không áp dụng cho các trường hợp phát hành thẻ phụ thẻ tín dụng HDBank Visa
 • Không áp dụng cho các trường hợp thẻ tín dụng HDBank Visa phát hành lại/và hoặc phát hành thay thế và/hoặc gia hạn thẻ.
 • Các giao dịch thanh toán hợp lệ bao gồm: giao dịch thanh toán mua hàng qua máy POS/EDC tại Đơn vị chấp nhận thẻ, giao dịch thanh toán trực tuyến.
 • Mỗi chủ thẻ chỉ được nhận tối đa 01 cặp vé xem phim 2D trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Thời gian căn cứ để xác định thẻ được phát hành: là thời điểm thẻ được duyệt phát hành trên hệ thống theo giờ do hệ thống thẻ HDBank xác định.
 • Thứ tự trúng thưởng được sắp xếp theo thời gian phát sinh giao dịch bằng thẻ tín dụng HDBank Visa từ sớm đến trễ nhất.
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - CFYC
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - VietJet Air
Thẻ tín dụng quốc tế HDBank - Visa