Thời gian ưu đãi

Chủ nhật hàng tuần từ ngày 16/06/2019 đến ngày 28/07/2019

Đối tượng áp dụng

Tất cả sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế HDBank

Nội dung ưu đãi

Khách hàng là chủ thẻ tín dụng quốc tế HDBank (hiện hữu hoặc mở mới) sẽ được hoàn tiền 15% (tối đa đến 200,000đ) cho đơn hàng từ 1,000,000đ tại chuỗi hệ thống Co.op.

Điều kiện áp dụng:
  • Áp dụng cho giao dịch từ 1,000,000đ trở lên.
  • Áp dụng giao dịch tại hệ thống Co.opMart, Co.opFood và Co.opExtra.
  • Mỗi chủ thẻ được hoàn tiền 1 lần duy nhất trong suốt chương trình.
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết kinh phí khuyến mại.
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - CFYC
Quốc tế đồng thương hiệu HDBank - VietJet Air
Thẻ tín dụng quốc tế HDBank - Visa