Ưu đãi 50% và miễn phí vận chuyển dành cho Chủ HDBank khi Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ của HDBank qua website shop.samsung.com.

Loại sản phẩm áp dụng: Sản phẩm thẻ quốc tế và thẻ nội địa HDBank

Thời gian: Từ nay đến 31/03/2020

HDBank không chịu trách nhiệm khi sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng cũng như bất kì tranh chấp nào giữa Chủ thẻ và Samsung về giao dịch áp dụng hình thức ưu đãi. 

** Website nhận ưu đãi: https://shop.samsung.com/vn/dinh-cao-cong-nghe/?cid=vn_owned_email_marketing_-av-qled8k_ecommerce_wbsty_image_edm-640x1280-20200305_2ndparty-hdbank

 

 
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Thẻ thông minh HDCard
Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa
Thẻ ghi nợ đồng thương hiệu HDBank CocaCola