1. Tên chương trình: Thuê nhà không lo – Vững tâm kinh doanh – Vay ngay ngại gì Covid.

2. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp siêu nhỏ(*) có nguồn thu nhập từ kinh doanh và đang thuê mặt bằng/địa điểm sản xuất kinh doanh.

3. Nội dung chương trình: Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 30/09/2020, khách hàng có nhu cầu vay vốn kinh doanh hoặc tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại HDBank sẽ nhận được các ưu đãi:

  • Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 3%/năm;
  • Số tiền vay lên đến 3 tỷ đồng;
  • Ân hạn gốc 06 tháng đầu tiên và lãi trả hàng quý;
  • Thời hạn Hợp đồng hạn mức tín dụng 60 tháng;
  • Thủ tục đơn giản, phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.

(*) Đáp ứng đầy đủ quy định về chính sách và sản phẩm hiện hành của HDBank.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình trung dài hạn
Vay bổ sung vốn lưu động
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo