1. Tên chương trình: Kinh doanh tại gia - Thả ga ưu đãi

2. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp siêu nhỏ hiện hữu; hoặc là đại lý, nhà phân phối, điểm lẻ có bán sản phẩm thuộc đối tác "Chuỗi" của HDBank và sở hữu địa điểm/mặt bằng kinh doanh.

3. Nội dung chương trình: Từ ngày 04/09/2020 đến 31/12/2020, Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

- Lãi suất cho vay chỉ từ 8,6%/năm.

- Thời gian Hợp đồng Hạn mức tín dụng 60 tháng.

- Giảm phí Cam kết rút vốn và phí trả nợ trước hạn đối với các khoản giải ngân trong thời gian triển khai chương trình.

4. Sản phẩm áp dụng: Khoản vay có TSBĐ 100% là Bất động sản và không thuộc sản phẩm/mục đích sau:

- Cho vay cầm đồ, góp vốn, thấu chi, thẻ tín dụng, góp chợ.

- Khoản vay có TSBĐ là Thẻ tiết kiệm/Giấy tờ có giá.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay bất động sản
Vay ô tô
Vay nông nghiệp