1. Tên chương trình: Chung tay chia sẻ  Vững bền vượt qua Covid-19

2. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân, Hộ kinh doanh, Hộ gia đình và Doanh nghiệp siêu nhỏ đáp ứng đầy đủ quy định về chính sách sản phẩm của HDBank.

3. Nội dung chương trình: Từ ngày 31/03/2020 đến 30/9/2020, Khách hàng tham gia chương trình sẽ được hưởng ưu đãi như sau:

- Lãi suất cho vay chỉ 8%/năm, giảm 2-4.5% so với lãi suất thông thường.

- Miễn phí Cam kết rút vốn, phí Hạn mức tín dụng dự phòng đối với các khoản giải ngân trong thời gian triển khai chương trình.

- Phí trả nợ trước hạn chỉ 2%

4. Sản phẩm áp dụng: Khoản vay có TSBĐ 100% là Bất động sản và không thuộc sản phẩm/mục đích sau:

- Cho vay cầm đồ, góp vốn, thấu chi, thẻ tín dụng, góp chợ.

- Khoản vay có TSBĐ là Thẻ tiết kiệm/Giấy tờ có giá.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay bất động sản
Vay ô tô
Vay nông nghiệp