1) Mục đích vay vốn: Cho vay mua nhà/đất, xây dựng/sửa chữa nhà để ở.

2) Nguồn thu nhập: Khách hàng có nguồn thu nhập đủ khả năng trả nợ.

3) Thời hạn vay: Tối đa 35 năm.

4) Số tiền vay: Lên đến 100% giá trị phương án.

5) Lãi suất cho vay ưu đãi (Theo các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho Khách hàng cá nhân trong từng thời kỳ).

6) Tài sản bảo đảm: Theo quy định trong từng thời kỳ.

7) Ân hạn vốn gốc tối đa 12 tháng, Trả nợ gốc & lãi hàng tháng/hàng quý.
 

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Vay bất động sản