Thời gian ưu đãi

Từ ngày14/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân (bao gồm khách hàng vay, khách hàng gửi tiết kiệm VNĐ và khách hàng phát sinh dịch vụ thu hộ trái phiếu doanh nghiệp).

Nội dung ưu đãi

Tặng 01 (một) vé du lịch Hàn Quốc trị giá 20 triệu đồng/giải (giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt).

Danh sách khách hàng có số điểm cao nhất theo khu vực sẽ được cập nhật thường xuyên trên website HDBank.

Điều kiện chung:

Trong thời gian diễn ra Chương trình, khách hàng đến thực hiện các giao dịch sau đây:

  • Tín dụng: khách hàng phát sinh dư nợ các sản phẩm: Sản xuất kinh doanh, Bất động sản,Ô tô, Tiêu dùng có tài sản đảm bảo, Tiêu dùng tín chấp, Thẻ tín dụng và Thấu chi
  • Huy động: khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên và không rút vốn trong thời gian tham gia chương trình (không bao gồm: Chứng minh năng lực tài chính Du học)
  • Dịch vụ thu hộ trái phiếu doanh nghiệp: khách hàng phát sinh dịch vụ thu hộ trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian triển khai chương trình.

Khu vực áp dụng:

  • Hà Nội và Miền Bắc: 06 giải
  • Miền Trung và Tây Nam Bộ: 03 giải
  • Đông Nam Bộ và Tây Nguyên: 05 giải
  • Hồ Chí Minh: 05 giải

Danh sách Khách hàng thỏa điều kiện CTKM : File cập nhật đến 31/10/2019

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Tiết kiệm không kỳ hạn
Tiền gửi thanh toán
Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ