1. Lợi ích đối với khách hàng:

 • Thời gian chuyển tiền nhanh chóng.
 • Thủ tục chuyển tiền đơn giản.
 • Tỷ giá cạnh tranh.
 • Hạn mức chuyển tiền lớn:
  • Đối với du học sinh: 30.000 USD/người/năm.
  • Đối với người giám hộ/người phụ thuộc đi kèm du học sinh: 20.000 USD/người/năm.

2. Thời gian ưu đãi:Từ ngày 09/09/2020 đến ngày 31/03/2021

3. Đối tượng áp dụng:

 • KHCN có nhu cầu chuyển tiền du học: thanh toán học phí, sinh hoạt phí, các chi phí liên quan đến quá trình học tập ở nước ngoài….
 • KHCN là người giám hộ hoặc người phụ thuộc đi kèm du học sinh.

4. Nội dung ưu đãi:

  a. Điều kiện áp dụng: 

 • Khách hàng cá nhân mua ngoại tệ tại HDBank phục vụ cho mục đích chuyển tiền du học; và
 • Khách hàng cá nhân có tài khoản thanh toán tại HDBank; và
 • Hồ sơ chuyển tiền quốc tế theo quy định chuyển tiền quốc tế của HDBank từng thời kỳ.

  b. Chi tiết áp dụng:

 • Chuyển tiền du học từ 5,000 USD trở lên (hoặc các ngoại tệ khác tương đương): 
  • Miễn 100% phí chuyển tiền.
  • Miễn phí kiểm đếm 1 năm đối với các món giao dịch dưới  3 tỷ đồng.
  • Mua ngoại tệ với tỷ giá tốt nhất tại thời điểm giao dịch và theo quy định HDBank từng thời kỳ.
 • Chuyển tiền du học dưới 5,000 USD  (hoặc các ngoại tệ khác tương đương):
  • Miễn 50% phí chuyển tiền.
  • Miễn phí kiểm đếm 1 năm đối với các món giao dịch dưới  1 tỷ đồng.
  • Mua ngoại tệ với tỷ giá tốt nhất tại thời điểm giao dịch và theo quy định HDBank từng thời kỳ.

Qúy khách vui lòng liên hệ HDBANK gần nhất để được hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Chuyển tiền ra nước ngoài (qua tài khoản)