1. Tên chương trình: Giao dịch nhanh - Lợi ích mạnh

2. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng có hóa đơn mua sắm tại Co.opmart hoặc có thẻ thành viên của Co.opmart.

3. Nội dung chương trình: Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020, khách hàng mua sắm tại Co.opmart hoặc có thẻ thành viên Co.opmart sẽ được hưởng 5 tiện ích khi giao dịch tại HDBank, cụ thể như sau:

  • Lãi suất tiền gửi tiết kiệm: cộng thêm 0.05%
  • Miễn phí quản lý tài khoản TGTT và phí chuyển khoản cùng hệ thống tại quầy giao dịch.
  • Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ
  • Miễn phí sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử
  • Lãi suất vay có tài sản đảm bảo được giảm đến 2%
Xem thêm