Thời gian ưu đãi

Từ ngày 01/06/2019 đến ngày 30/06/2019

Đối tượng áp dụng

Khách hàng (KH) cá nhân có tài khoản User Internet Banking, thực hiện tải, kích hoạt và giao dịch trên ứng dụng HDBank mBanking mới trong thời gian diễn ra chương trình.

Nội dung ưu đãi

Ưu đãi 1: Giải Vui Tải App

 Tặng 50.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán dành cho 1.500 KH đầu tiên phát sinh giao dịch tài chính thành công trên ứng dụng HDBank mBanking mới theo quy định trong thời gian diễn ra chương trình.

Ưu đãi 2: Giải Số Lượng Giao Dịch

 Tặng 500.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán dành cho 20 KH có tổng số lượng giao dịch nhiều nhất trên ứng dụng HDBank mBanking mới vào cuối chương trình (Tối thiểu 05 giao dịch)

Ưu đãi 3: Giải Doanh Số Giao Dịch

 Tặng 700.000 VNĐ vào tài khoản thanh toán dành cho 20 KH có tổng doanh số giao dịch nhiều nhất trên ứng dụng HDBank mBanking mới vào cuối chương trình (Tối thiểu 2.000.000 VNĐ)

Điều kiện chung:

 - Quy định giao dịch tối thiểu hợp lệ cho từng dịch vụ trên HDBank mBanking: xem tại đây 

 - Mỗi KH (Mã CIF) chỉ được hưởng khuyến mãi 1 lần/hạng mục giải thưởng

 - Mỗi KH (mã CIF) được nhận tối đa cả 3 hạng mục giải thưởng nếu đủ điều kiện.

 - Trường hợp xét giải nếu có > 20 KH có tổng số lượng giao dịch bằng nhau, thì KH nào có tổng doanh số giao dịch cao hơn sẽ được ghi nhận đạt giải thưởng. Nếu có > 20 KH có cùng doanh số giao dịch và số lượng giao dịch cao nhất bằng nhau, KH nào có thời gian đạt số lượng giao dịch cao nhất sớm hơn sẽ được nhận thưởng.

 - Trường hợp xét giải nếu có > 20 KH có tổng doanh số giao dịch bằng nhau, thì KH nào có tổng số lượng giao dịch cao hơn sẽ được ghi nhận đạt giải thưởng. Nếu có > 20 KH có cùng doanh số giao dịch và số lượng giao dịch cao nhất bằng nhau, KH nào có thời gian đạt doanh số giao dịch sớm hơn sẽ được nhận thưởng.

 - HDBank sẽ thống kê số lượng và doanh số giao dịch của KH để xét thưởng dựa trên mã CIF.

 - Giao dịch thành công sẽ được chốt danh sách từ 00h00 từ 01/06/2019 đến 23h59 ngày 30/06/2019

Chi tiết thể lệ: Xem tại đây

Tải App:   

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Truy vấn số dư sổ tiết kiệm qua SMS Banking
Khóa thẻ tạm thời trực tuyến
Thanh toán trực tuyến