Thời gian ưu đãi

Từ nay đến 31/12/2020 

Đối tượng áp dụng

Khách hàng Cá nhân (KHCN) sử dụng App HDBank để thực hiện giao dịch và thỏa đồng thời các điều kiện của chương trình

Chi tiết chương trình

 
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Mobile Banking (App HDBank)