<

Thời gian ưu đãi

Từ ngày 29/05/2019 đến hết ngày 29/06/2019.

Đối tượng áp dụng

Khách hàng cá nhân đáp ứng điều kiện của chương trình.

Nội dung ưu đãi

Mỗi khách hàng được nhận 1 phần quà là đèn Led để bàn 4W LIT107 (USB cable) thương hiệu LocknLock.

Điều kiện áp dụng:
  • Khách hàng có tài khoản thanh toán có số dư tối thiểu 1.000.000 đồng và duy trì tối thiểu 30 ngày và;
  • Khách hàng đang sử dụng dịch vụ thẻ hoặc ngân hàng điện tử (SMS Banking/ Mobile Banking/ Internet Banking) của HDBank và;
  • Khách hàng gửi tiết kiệm linh hoạt từ 20.000.000 đồng/ thẻ tiết kiệm, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.
  • Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 phần quà trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
SMS Banking
Internet Banking