Thời gian ưu đãi

Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 07/03/2021.

Đối tượng áp dụng

Tất cả KH cá nhân thực hiện định danh trực tuyến eKYC tài khoản iMoneygiao dịch hợp lệ trên App HDBank.

Nội dung chương trình

 ƯU ĐÃI 1
Lì xì 100.000 đồng vào tài khoản iMoney cho 200 Khách hàng đầu tiên mỗi tuần khi thực hiện định danh Khách hàng trực tuyến eKYC và giao dịch tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch trên App HDBank.
 
 ƯU ĐÃI 2
Lì xì 200.000 đồng vào tài khoản iMoney (đã thực hiện định danh Khách hàng trực tuyến eKYC) cho 20 Khách hàng/tuần có tổng doanh số giao dịch cao nhất trên App HDBank trong thời gian diễn ra chương trình.
Chương trình như lời tri ân, thể hiện cam kết luôn mang đến lợi ích cao nhất của HDBank đến toàn thể Quý Khách hàng.
 
ĐIỀU KIỆN CHUNG
-  Khách hàng đăng ký tài khoản iMoney thực hiện định danh trực tuyến eKYC và giao dịch tài chính tối thiểu 100.000 đồng trên App HDBank
-  Đối với Ưu đãi 1: 
+ Mỗi tài khoản iMoney đã thực hiện eKYC/Số điện thoại/Tên KH chỉ được nhận khuyến mại 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra chương trình.
+ Áp dụng cho các giao dịch có giá trị tối thiểu 100.000 đồng/giao dịch.
-  Đối với Ưu đãi 2: 
+ Mỗi tài khoản iMoney đã thực hiện eKYC/Số điện thoại/Tên KH chỉ được nhận khuyến mại 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra chương trình.
+ Tổng doanh số giao dịch tối thiểu 1.000.000 đồng trong thời gian diễn ra  chương trình.
+ Nếu có nhiều hơn 20 KH/tuần có tổng doanh số giao dịch bằng nhau và cao nhất, HDBank sẽ căn cứ vào tổng số lượng giao dịch. KH nào có tổng số lượng giao dịch nhiều hơn, KH đó sẽ được nhận thưởng. Trường hợp có nhiều hơn 20 KH/tuần có tổng doanh số giao dịch và số lượng giao dịch bằng nhau và cao nhất, HDBank sẽ căn cứ vào thời gian thực hiện giao dịch. KH nào đủ điều kiện sớm hơn sẽ được nhận thưởng.
-  Giao dịch hợp lệ là các giao dịch Xem tại đây được thực hiện trên App HDBank từ 00h00 phút  ngày thứ hai đến 23h59 phút ngày chủ nhật hàng tuần 
-  Khách hàng tham gia chương trình có thể nhận đồng thời 2 ưu đãi 
-  Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp, được hoàn lại hoặc có khả nghi gian lận sẽ bị trừ ra khỏi danh sách hưởng ưu đãi.
-  Thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại : Xem tại đây
 
Tải ngay App HDBank để trải nghiệm sản phẩm và nhận ưu đãi:
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Internet Banking
Mobile Banking (App HDBank)