Thời gian ưu đãi

Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 30/11/2021.

Đối tượng & điều kiện tham gia

Khách hàng cá nhân đăng ký thành công "Cộng tác viên" và thực hiện giới thiệu khách hàng trên App HDBank - chức năng "Hợp tác kinh doanh" & có tài khoản thanh toán tại HDBank

Sản phẩm áp dụng, điều kiện và chính sách chi hoa hồng

 

Trong đó:

  • CTV cấp 1: CTV trực tiếp giới thiệu KH sử dụng sản phẩm/dịch vụ
  • CTV cấp 2: CTV trực tiếp giới thiệu CTV cấp 1

(**) Chương trình không áp dụng cho Cán bộ nhân viên HDBank & có thể kết thúc khi hết ngân sách chương trình.

Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Mobile Banking (App HDBank)