HDBank Gift Card

HDBank Gift Card

Thẻ trả trước nội địa, món quà tặng hoàn hảo, thiết thực, quản lý chi tiêu hiệu quả

Biểu phí và biểu mẫu: Tại đây

 

HDBank Dai-Ichi

HDBank Dai-Ichi

Thẻ trả trước đồng thương hiệu dành cho Khách hàng của Dai- Ichi Life

Biểu phí và biểu mẫu: Tại đây

HDBank MyCard

HDBank MyCard

Thẻ trả trước cho phép thiết kế hình ảnh theo yêu cầu

Biểu phí và biểu mẫu: Tại đây