Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam

Đồng thương hiệu Dai-Ichi Life Việt Nam

Thẻ trả trước đồng thương hiệu HDBank Dai-Ichi Life Việt Nam

Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)

Thẻ trả trước hình ảnh (MyCard Gift)

Với đầy đủ các tính năng của trả trước HDBank, với My Card Gift, Quý Khách còn có thể tự thiết kế hình ảnh trên thẻ theo mong muốn

HDBank Gift Card

HDBank Gift Card

Thẻ trả trước nội địa