Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Khoản cấp tín dụng đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của khách hàng như mua sắm vật dụng gia đình, giáo dục, du lịch, cưới hỏi... và các nhu cầu cần thiết khác.

Vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm

Vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm

Dịch vụ tài chính đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng mà không cần thế chấp tài sản đảm bảo, hướng đến đối tượng khách hàng là cán bộ công chức có thu nhập ổn định hàng tháng.