Mobile Bankplus

Mobile Bankplus

Là dịch vụ hợp tác giữa Viettel và HDBank, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng ngay trên điện thoại di động sử dụng mạng Viettel một cách nhanh chóng, an toàn, chính xác.