Giới thiệu dịch vụ

Giới thiệu dịch vụ

Là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng ứng dụng Mobile Banking quét mã QR (mã vạch ma trận thể hiện dưới dạng hình vuông lưu trữ các thông tin về sản phẩm/dịch vụ, đơn hàng, điểm bán) để thanh toán cho các giao dịch mua sắm hàng hoá/dịch vụ thay vì sử dụng tiền mặt/thẻ Ngân hàng tại các Đơn vị bán hàng chấp nhận thanh toán QR Code (ĐVCNTT).