Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao (ADD)

Bảo hiểm tai nạn toàn diện nâng cao (ADD)

Đây là sản phẩm bổ sung được mua kèm sản phẩm chính UL hoặc ILP, sẽ bảo vệ cho khách hàng và người thân 24/24, giúp khách hàng an tâm hơn với việc tăng thêm giá trị bảo vệ của hợp đồng để ứng phó trong trường hợp rủi ro xảy ra.

Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí (WOP)

Bảo hiểm hỗ trợ đóng phí (WOP)

Là sản phẩm bổ sung được mua kèm với sản phẩm chính UL hoặc ILP. Sản phẩm được thiết kế đột phá, cung cấp  những tính năng vượt trội, đáp ứng đuợc những mong đợi của Khách hàng.

Bảo hiểm bảo toàn thu nhập (DSR)

Bảo hiểm bảo toàn thu nhập (DSR)

Đây là sản phẩm bổ sung được mua kèm sản phẩm chính UL hoặc ILP, giúp khách hàng duy trì nguồn thu nhập của gia đình với QUYỀN LỢI HỖ TRỢ THU NHẬP ĐỊNH KỲ được chi trả trong nhiều năm. 

Bảo hiểm bảo toàn thu nhập toàn diện (CI-DSR)

Bảo hiểm bảo toàn thu nhập toàn diện (CI-DSR)

Bảo hiểm Bảo toàn thu nhập là sản phẩm bổ sung của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life.