Bảo hiểm Nhà Tư Nhân

Bảo hiểm Nhà Tư Nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân bảo hiểm cho ngôi nhà, tài sản bên trong các rủi ro cháy nổ, giông, bão, lũ lụt... và các rủi ro bất ngờ khác.

Bảo hiểm TNDS Xe Ô Tô

Bảo hiểm TNDS Xe Ô Tô

Bảo hiểm khi người dân tham gia giao thông phải đem theo và xuất trình khi có cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra. Theo NĐ 03/2021/NĐ-CP của chính phủ.

Bảo hiểm người vay vốn

Bảo hiểm người vay vốn

Là sản phẩm gắn liền với khoản vay của bạn, sẽ giúp bạn giải quyết khoản vay trong trường hợp xảy ra rủi ro không lường trước với bạn.

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi bất kì rủi ro nào.

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

BH cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được đối với tài sản, gây ra bởi các rủi ro như cháy, nổ, thiên tai, đâm va…