Công bố thông tin, thông tin khác
2020
2019
2018
2017

 HDBank công bố công văn của UBCKNN xác nhận việc đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài

Ngày 23/10/2020 vào lúc 14:00:00

Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 Năm 2020

   1. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 2 Năm 2020

   2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

       2.1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

       2.2 Công văn chấp thuận chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2

   3. Bản cáo bạch chính thức

       3.1. Bản cáo bạch chính thức

       3.2. Báo cáo cập nhật bản cáo bạch chào bán trái phiếu

   4. Tài liệu đính kèm

       4.1. Phụ lục I: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động

       4.2. Phụ lục II: Nghị quyết HĐQT số 106 thông qua Phương án phát hành chi tiết

       4.3. Phụ lục III: Nghị quyết HĐQT số 107 thông qua hồ sơ chào bán

       4.4. Phụ lục IV: Điều lệ Ngân hàng

       4.5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính

           Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018

           Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

           Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019

           Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019

           Báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên năm 2020 được soát xét

           Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 được soát xét

       4.6. Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành

       4.7. Phụ lục VII: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành gần nhất đã được kiểm toán

      4.8. Phụ lục VIII: Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai trái phiếu phát hành ra công chúng

Ngày 16/10/2020 vào lúc 14:00:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch

Ngày 16/10/2020 vào lúc 13:30:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi nhân sự là người nội bộ

Ngày 16/10/2020 vào lúc 13:30:00

 HDBank báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% vốn trở lên tại công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương

Ngày 15/10/2020 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố Công văn của UBCKNN xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1) và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

Ngày 14/10/2020 vào lúc 16:06:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh Hùng Vương

Ngày 13/10/2020 vào lúc 17:15:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập & thay đổi địa điểm PGD Hòa Hiệp 

Ngày 08/10/2020 vào lúc 16:15:00

 HDBank công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 

Ngày 07/10/2020 vào lúc 16:30:00

 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 07/10/2020 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 07/10/2020 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm PGD Mỹ Đình 1

Ngày 05/10/2020 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh Bến Tre

Ngày 02/10/2020 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 02/10/2020 vào lúc 11:00:00

 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tại Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương

Ngày 28/9/2020 vào lúc 15:02:00

 Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung liên quan đến trái phiếu chuyển đổi quốc tế HDBank

Ngày 24/9/2020 vào lúc 17:02:00

 Công văn chấp thuận kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) năm 2020 của UBCKNN

Ngày 23/9/2020 vào lúc 17:00:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng (đợt 1) năm 2020

Ngày 15/9/2020 vào lúc 18:00:00

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhằm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 11/9/2020 vào lúc 16:20:00

 Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng (đợt 1)

Ngày 11/9/2020 vào lúc 16:20:00

 HDBank công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (đợt 1) và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày 10/9/2020 vào lúc 15:15:00

 Nghị quyết thông qua phương án chi tiết và triển khai phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Ngày 04/9/2020 vào lúc 16:51:00

 Quyết định điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 04/9/2020 vào lúc 16:50:00

 HDBank công bố báo cáo tài chính soát xét năm 2020

Ngày 28/08/2020 vào lúc 16:50:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm CN Hà Nam

Ngày 24/08/2020 vào lúc 14:40:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT cấp hạn mức tín dụng 

Ngày 24/08/2020 vào lúc 14:35:00

Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng

  1. Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng Đợt 1 Năm 2020

  2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng

  3. Bản cáo bạch chính thức

  4. Tài liệu đính kèm

      4.1. Phụ lục I: Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động

      4.2. Phụ lục II: Nghị quyết HĐQT số 106 thông qua Phương án phát hành chi tiết

      4.3. Phụ lục III: Nghị quyết HĐQT số 107 thông qua hồ sơ chào bán

      4.4. Phụ lục IV: Điều lệ Ngân hàng

      4.5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính

          Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2018

          Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018

          Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2019

          Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019

          Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2020

          Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020

      4.6. Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành

      4.7. Phụ lục VII: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành gần nhất đã được kiểm toán

     4.8. Phụ lục VIII: Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa phục vụ triển khai trái phiếu phát hành ra công chúng

Ngày 14/08/2020 vào lúc 18:30:00

 

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm Chi nhánh Sơn La

Ngày 12/08/2020 vào lúc 13:00:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm Chi nhánh Bạc Liêu (cập nhật)

Ngày 04/08/2020 vào lúc 14:30:00

 HDBank công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020

Ngày 30/07/2020 vào lúc 17:30:00

 HDBank công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2020

Ngày 30/07/2020 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm PGD

Ngày 27/07/2020 vào lúc 16:20:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sovico

Ngày 20/07/2020 vào lúc 15:30:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm CN, PGD

Ngày 16/07/2020 vào lúc 11:00:00

 HDBank công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 10/07/2020 vào lúc 09:00:00

 HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Ngày 07/07/2020 vào lúc 16:35:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm chi nhánh

Ngày 03/07/2020 vào lúc 15:50:00

 HDBank công bố Nghị Quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ (đợt 1) năm 2020

Ngày 03/07/2020 vào lúc 14:00:00

 HDBank công bố Quyết định của Cục Thuế Tp.HCM

Ngày 02/07/2020 vào lúc 13:10:00

 HDBank công bố thông tin kí hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán & soát xét năm 2020

Ngày 01/07/2020 vào lúc 11:00:00

HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Ngày 25/06/2020 vào lúc 10:35:00

HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Ngày 22/06/2020 vào lúc 16:07:00

HDBank công bố quyết định thành lập và thay đổi địa điểm PGD Phan Rí

Ngày 17/06/2020 vào lúc 16:37:00

HDBank báo cáo kết quả phát hành trái phiếu HDBank năm 2020

Ngày 16/06/2020 vào lúc 13:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sovico

Ngày 12/06/2020 vào lúc 17:30:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sovico

Ngày 12/06/2020 vào lúc 17:30:00

HDBank công bố Quyết định thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2020

Ngày 09/06/2020 vào lúc 15:30:00

HDBank công bố Quyết định mua lại trái phiếu

Ngày 05/06/2020 vào lúc 14:45:00

HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm PGD Hương Trà

Ngày 05/06/2020 vào lúc 14:45:00

HDBank công bố Quyết định thành lập PGD Sơn Hà và PGD Hương Trà

Ngày 02/06/2020 vào lúc 15:27:00

HDBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ 2020

Ngày 28/05/2020 vào lúc 14:15:00

HDBank công bố quyết định thành lập PGD Việt Yên

Ngày 22/05/2020 vào lúc 15:30:00

HDBank công bố hệ số an toàn vốn (Basel II CAR) kỳ 31/03/2020

Ngày 21/05/2020 vào lúc 17:30:00

HDBank công bố quyết định thay đổi địa điểm CN Quảng Ninh

Ngày 20/05/2020 vào lúc 14:30:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 20/05/2020 vào lúc 09:00:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 20/05/2020 vào lúc 09:00:00

HDBank thông báo cập nhật thông tin cổ đông

Ngày 13/05/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:30:00

HDBank thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 07/05/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 07/05/2020 vào lúc 13:55:00

Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020

Ngày 07/05/2020 vào lúc 13:50:00

 Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông lớn Sovico

Ngày 06/05/2020 vào lúc 18:50:00

 Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông lớn Sovico

Ngày 06/05/2020 vào lúc 18:45:00

Công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm Chi nhánh và Phòng giao dịch 

Ngày 04/05/2020 vào lúc 16:40:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Hoài Nam

Ngày 04/05/2020 vào lúc 11:50:00

Công bố báo cáo tài chính Quý 1/2020

Ngày 29/04/2020 vào lúc 11:45:00

Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020 (mã HDB2023CP2_02)

Ngày 27/04/2020 vào lúc 16:15:00

Công bố Quyết định thành lập và thay đổi tên gọi, địa điểm PGD

Ngày 23/04/2020 vào lúc 16:10:00

 Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 

Ngày 17/04/2020 vào lúc 16:10:00

 Công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank năm 2020 (mã HDB2022_03) 

Ngày 17/04/2020 vào lúc 11:10:00

Công bố Công văn của Sở KH & ĐT TP.HCM chấp thuận cho HDBank gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Ngày 16/04/2020 vào lúc 12:10:00

Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020

Ngày 15/04/2020 vào lúc 14:40:00

 Thông báo giao dịch mua cổ phiếu HDB của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 14/04/2020 vào lúc 17:05:00

 Thông báo giao dịch mua cổ phiếu HDB của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 14/04/2020 vào lúc 17:05:00

Công bố CV của UBCKNN xác nhận báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ của HDBank

Ngày 10/04/2020 vào lúc 16:30:00

Công bố Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi (lần thứ 27)

Ngày 09/04/2020 vào lúc 10:15:00

 Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 07/04/2020 vào lúc 16:40:00

 Công bố thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 06/04/2020 vào lúc 17:05:00

 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 06/04/2020 vào lúc 17:05:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 HDBank công bố quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 03/04/2020 vào lúc 15:01:00

 HDBank công bố quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT

Ngày 03/04/2020 vào lúc 15:00:00

HDBank công bố biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 31/03/2020 vào lúc 15:15:00

 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Sovico

Ngày 31/03/2020 vào lúc 13:45:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Sovico

Ngày 30/03/2020 vào lúc 18:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Hoài Nam

Ngày 30/03/2020 vào lúc 16:00:00

HDBank công bố quyết định HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020

Ngày 20/03/2020 vào lúc 15:08:00

 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ngày 19/03/2020 vào lúc 20:08:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:20:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:18:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:45:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:30:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:20:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:15:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:00:00

HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Trường Chinh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:51:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:50:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:32:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:30:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:08:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:07:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:05:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT mua lại trái phiếu

Ngày 17/03/2020 vào lúc 19:05:00

 HDBank công bố đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 06/03/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT thông qua PA phát hành trái phiếu ra công chúng

Ngày 03/03/2020 vào lúc 17:25:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm các PGD

Ngày 27/02/2020 vào lúc 17:30:00

 Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 26/02/2020 vào lúc 15:50:00

HDBank công bố giấy phép thành lập và hoạt động đã được cấp đổi và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 25/02/2020 vào lúc 15:10:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quang Thọ

Ngày 20/02/2020 vào lúc 17:00:00

 HDBank thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 07/02/2020 vào lúc 13:05:00

HDBank công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Ngày 30/01/2020 vào lúc 18:00:00

HDBank công bố chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính Quý 4/2019 so với cùng kỳ năm 2018 

Ngày 30/01/2020 vào lúc 17:10:00

HDBank công bố công văn xác nhận kết quả của UBCKNN về việc HDBank mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

Ngày 16/01/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:40:00

HDBank báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:35:00

HDBank công bố thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 09/01/2020 vào lúc 17:55:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:00:00

HDBank công bố thông tin được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC lập trong năm tài chính 2020

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Đăklăk

Ngày 07/01/2020 vào lúc 14:00:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:20:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:18:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:00:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:45:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:30:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:20:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:15:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:00:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Trường Chinh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:51:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:50:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:32:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:30:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:08:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:07:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm