Công bố thông tin, thông tin khác
2020
2019
2018
2017

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm Chi nhánh Sơn La

Ngày 12/08/2020 vào lúc 13:00:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm Chi nhánh Bạc Liêu (cập nhật)

Ngày 04/08/2020 vào lúc 14:30:00

 HDBank công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020

Ngày 30/07/2020 vào lúc 17:30:00

 HDBank công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2020

Ngày 30/07/2020 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm PGD

Ngày 27/07/2020 vào lúc 16:20:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sovico

Ngày 20/07/2020 vào lúc 15:30:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm CN, PGD

Ngày 16/07/2020 vào lúc 11:00:00

 HDBank công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 10/07/2020 vào lúc 09:00:00

 HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Ngày 07/07/2020 vào lúc 16:35:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm chi nhánh

Ngày 03/07/2020 vào lúc 15:50:00

 HDBank công bố Nghị Quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ (đợt 1) năm 2020

Ngày 03/07/2020 vào lúc 14:00:00

 HDBank công bố Quyết định của Cục Thuế Tp.HCM

Ngày 02/07/2020 vào lúc 13:10:00

 HDBank công bố thông tin kí hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán & soát xét năm 2020

Ngày 01/07/2020 vào lúc 11:00:00

HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Ngày 25/06/2020 vào lúc 10:35:00

HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Ngày 22/06/2020 vào lúc 16:07:00

HDBank công bố quyết định thành lập và thay đổi địa điểm PGD Phan Rí

Ngày 17/06/2020 vào lúc 16:37:00

HDBank báo cáo kết quả phát hành trái phiếu HDBank năm 2020

Ngày 16/06/2020 vào lúc 13:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sovico

Ngày 12/06/2020 vào lúc 17:30:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Sovico

Ngày 12/06/2020 vào lúc 17:30:00

HDBank công bố Quyết định thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 năm 2020

Ngày 09/06/2020 vào lúc 15:30:00

HDBank công bố Quyết định mua lại trái phiếu

Ngày 05/06/2020 vào lúc 14:45:00

HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm PGD Hương Trà

Ngày 05/06/2020 vào lúc 14:45:00

HDBank công bố Quyết định thành lập PGD Sơn Hà và PGD Hương Trà

Ngày 02/06/2020 vào lúc 15:27:00

HDBank công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020

Ngày 01/06/2020 vào lúc 16:55:00

HDBank công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ 2020

Ngày 28/05/2020 vào lúc 14:15:00

HDBank công bố quyết định thành lập PGD Việt Yên

Ngày 22/05/2020 vào lúc 15:30:00

HDBank công bố hệ số an toàn vốn (Basel II CAR) kỳ 31/03/2020

Ngày 21/05/2020 vào lúc 17:30:00

HDBank công bố quyết định thay đổi địa điểm CN Quảng Ninh

Ngày 20/05/2020 vào lúc 14:30:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 20/05/2020 vào lúc 09:00:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 20/05/2020 vào lúc 09:00:00

HDBank thông báo cập nhật thông tin cổ đông

Ngày 13/05/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 12/05/2020 vào lúc 17:30:00

HDBank thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 07/05/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 07/05/2020 vào lúc 13:55:00

Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020

Ngày 07/05/2020 vào lúc 13:50:00

 Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông lớn Sovico

Ngày 06/05/2020 vào lúc 18:50:00

 Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu cổ đông lớn Sovico

Ngày 06/05/2020 vào lúc 18:45:00

Công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm Chi nhánh và Phòng giao dịch 

Ngày 04/05/2020 vào lúc 16:40:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Hoài Nam

Ngày 04/05/2020 vào lúc 11:50:00

Công bố báo cáo tài chính Quý 1/2020

Ngày 29/04/2020 vào lúc 11:45:00

Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020 (mã HDB2023CP2_02)

Ngày 27/04/2020 vào lúc 16:15:00

Công bố Quyết định thành lập và thay đổi tên gọi, địa điểm PGD

Ngày 23/04/2020 vào lúc 16:10:00

 Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 

Ngày 17/04/2020 vào lúc 16:10:00

 Công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank năm 2020 (mã HDB2022_03) 

Ngày 17/04/2020 vào lúc 11:10:00

Công bố Công văn của Sở KH & ĐT TP.HCM chấp thuận cho HDBank gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Ngày 16/04/2020 vào lúc 12:10:00

Công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ HDBank năm 2020

Ngày 15/04/2020 vào lúc 14:40:00

 Thông báo giao dịch mua cổ phiếu HDB của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 14/04/2020 vào lúc 17:05:00

 Thông báo giao dịch mua cổ phiếu HDB của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 14/04/2020 vào lúc 17:05:00

Công bố CV của UBCKNN xác nhận báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ của HDBank

Ngày 10/04/2020 vào lúc 16:30:00

Công bố Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi (lần thứ 27)

Ngày 09/04/2020 vào lúc 10:15:00

 Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

Ngày 07/04/2020 vào lúc 16:40:00

 Công bố thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 06/04/2020 vào lúc 17:05:00

 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 06/04/2020 vào lúc 17:05:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 06/04/2020 vào lúc 16:45:00

 HDBank công bố quyết định Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 03/04/2020 vào lúc 15:01:00

 HDBank công bố quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT

Ngày 03/04/2020 vào lúc 15:00:00

HDBank công bố biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 31/03/2020 vào lúc 15:15:00

 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Sovico

Ngày 31/03/2020 vào lúc 13:45:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Sovico

Ngày 30/03/2020 vào lúc 18:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Hoài Nam

Ngày 30/03/2020 vào lúc 16:00:00

HDBank công bố quyết định HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020

Ngày 20/03/2020 vào lúc 15:08:00

 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ngày 19/03/2020 vào lúc 20:08:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:20:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:18:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:00:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:45:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:30:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:20:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:15:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:00:00

HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Trường Chinh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:51:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:50:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:32:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:30:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:08:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:07:00

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:05:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT mua lại trái phiếu

Ngày 17/03/2020 vào lúc 19:05:00

 HDBank công bố đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 06/03/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT thông qua PA phát hành trái phiếu ra công chúng

Ngày 03/03/2020 vào lúc 17:25:00

 HDBank công bố Quyết định thành lập và thay đổi địa điểm các PGD

Ngày 27/02/2020 vào lúc 17:30:00

 Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 26/02/2020 vào lúc 15:50:00

HDBank công bố giấy phép thành lập và hoạt động đã được cấp đổi và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày 25/02/2020 vào lúc 15:10:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Quang Thọ

Ngày 20/02/2020 vào lúc 17:00:00

 HDBank thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:45:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày 11/02/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Ngày 07/02/2020 vào lúc 13:05:00

HDBank công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Ngày 30/01/2020 vào lúc 18:00:00

HDBank công bố chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính Quý 4/2019 so với cùng kỳ năm 2018 

Ngày 30/01/2020 vào lúc 17:10:00

HDBank công bố công văn xác nhận kết quả của UBCKNN về việc HDBank mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

Ngày 16/01/2020 vào lúc 14:00:00

HDBank công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:40:00

HDBank báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

Ngày 13/01/2020 vào lúc 14:35:00

HDBank công bố thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 09/01/2020 vào lúc 17:55:00

Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:00:00

HDBank công bố thông tin được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC lập trong năm tài chính 2020

Ngày 08/01/2020 vào lúc 17:40:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Đăklăk

Ngày 07/01/2020 vào lúc 14:00:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thanh Hà

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:20:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Thanh Phương

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:18:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Kiều Trang

Ngày 19/03/2020 vào lúc 17:00:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Hồ Đặng Hoàng Quyên

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:45:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Văn Đẩu

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:30:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Minh Đức

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:20:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Thanh Tùng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:15:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Đoàn Duy Ái

Ngày 19/03/2020 vào lúc 16:00:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Trường Chinh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:51:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Hữu Đặng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:50:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Tích

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:32:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phụng

Ngày 19/03/2020 vào lúc 15:30:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đào Duy Tường

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:09:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Lưu Đức Khánh

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:08:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 19/03/2020 vào lúc 14:07:00

 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Băng Tâm