Công bố thông tin, thông tin khác

2021
2020
2019
2018

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Dak Ha

Ngày 16/09/2021 vào lúc 16:30:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT thông qua giao dịch với bên liên quan

Ngày 08/09/2021 vào lúc 09:30:00

 HDBank công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 

Ngày 30/08/2021 vào lúc 20:00:00

 HDBank báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 30/08/2021 vào lúc 19:50:00

 HDBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày 30/08/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố BCTC soát xét bán niên năm 2021

Ngày 29/08/2021 vào lúc 19:00:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc tái cấp hạn mức tín dụng

Ngày 25/08/2021 vào lúc 15:00:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan

Ngày 24/08/2021 vào lúc 14:10:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng

Ngày 24/08/2021 vào lúc 14:00:00

 HDBank thông báo ngày chốt danh sách người sở hữu để thanh toán lãi trái phiếu HDB2027_01

Ngày 20/08/2021 vào lúc 10:00:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD Núi Thành

Ngày 18/08/2021 vào lúc 17:15:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Yên Bái

Ngày 18/08/2021 vào lúc 17:10:00

 HDBank công bố đợt mua lại trái phiếu TP073

Ngày 12/08/2021 vào lúc 11:00:00

 Công văn của Sở Giao dịch chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Ngày 04/08/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 30/07/2021 vào lúc 17:05:00

 HDBank công bố BCTC Quý 2/2021

Ngày 29/07/2021 vào lúc 18:00:00

 HDBank thông báo cập nhật thông tin cổ đông

Ngày 27/07/2021 vào lúc 11:20:00

 HDBank thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngày 26/07/2021 vào lúc 17:05:00

 HDBank thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập DSCĐ nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020

Ngày 26/07/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Ngày 22/07/2021 vào lúc 11:00:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh/Phòng Giao dịch

Ngày 20/07/2021 vào lúc 14:35:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh/Phòng Giao dịch

Ngày 15/07/2021 vào lúc 17:00:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 09/07/2021 vào lúc 17:00:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 30/06/2021 vào lúc 11:05:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 30/06/2021 vào lúc 11:00:00

 HDBank thông báo ký hợp đồng với đơn vị kểm toán BCTC năm 2021 

Ngày 28/06/2021 vào lúc 16:15:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 25/06/2021 vào lúc 14:20:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 24/06/2021 vào lúc 15:00:00

 Công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HDBank

Ngày 22/06/2021 vào lúc 11:00:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh/Phòng Giao dịch

Ngày 18/06/2021 vào lúc 17:00:00

 Công bố Nghị quyết HĐQT về tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày 16/06/2021 vào lúc 12:20:00

 Công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank 

Ngày 14/06/2021 vào lúc 17:00:00

 Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn  

Ngày 11/06/2021 vào lúc 12:30:00

 Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ 

Ngày 04/06/2021 vào lúc 17:00:00

 Công bố Quyết định 1520/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM 

Ngày 04/06/2021 vào lúc 17:00:00

 Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021 

Ngày 04/06/2021 vào lúc 15:50:00

 Công bố Quyết định thông qua giao dịch với Công ty TNHH Galaxy One

Ngày 31/05/2021 vào lúc 16:45:00

 Công bố kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu HDBank (mã trái phiếu HDBL2128001)

Ngày 28/05/2021 vào lúc 15:00:00

 HDBank công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 27/05/2021 vào lúc 16:00:00

 HDBank công bố Quyết định phát hành trái phiếu

Ngày 19/05/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố Điều lệ HDBank

Ngày 19/05/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh

Ngày 14/05/2021 vào lúc 11:00:00

 HDBank công bố đợt mua lại trái phiếu HDB2023CP1_07

Ngày 12/05/2021 vào lúc 17:05:00

 HDBank công bố đợt mua lại trái phiếu HDB2023CP1_06

Ngày 12/05/2021 vào lúc 17:05:00

 HDBank công bố đợt mua lại trái phiếu HDB2023CP1_05

Ngày 12/05/2021 vào lúc 17:05:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV năm 2021

Ngày 07/05/2021 vào lúc 16:05:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh

Ngày 28/04/2021 vào lúc 16:15:00

 HDBank công bố báo cáo tài chính Quý 1/2020

Ngày 22/04/2021 vào lúc 17:00:00

 Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

Ngày 20/04/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố báo cáo thường niên năm 2020

Ngày 19/04/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Phòng giao dịch

Ngày 05/04/2021 vào lúc 17:30:00

 HDBank công bố Hệ số an toàn vốn (Basel II CAR) thời điểm 31/12/2020

Ngày 02/04/2021 vào lúc 13:00:00

 HDBank công bố Quyết định thay đổi địa điểm Chi nhánh

Ngày 31/03/2021 vào lúc 17:30:00

 HDBank công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020)

Ngày 30/03/2021 vào lúc 16:15:00

 HDBank công bố Quyết định 746/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM

Ngày 30/03/2021 vào lúc 17:00:00

 HDBank công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Ngày 30/03/2021 vào lúc 16:10:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT về việc tái cấp hạn mức tín dụng

Ngày 24/03/2021 vào lúc 17:00:00

 Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan người nội bộ

Ngày 17/03/2021 vào lúc 16:40:00

 Thông báo về việc cập nhật thông tin cổ đông HDBank

Ngày 17/03/2021 vào lúc 15:50:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của HDBank AMC

Ngày 16/03/2021 vào lúc 13:50:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP

Ngày 10/03/2021 vào lúc 16:50:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm PGD

Ngày 04/03/2021 vào lúc 16:23:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng một phần diện tích thuê văn phòng

Ngày 02/03/2021 vào lúc 14:25:00

 Thông báo giao dịch của người có liên quan với người nội bộ

Ngày 22/02/2021 vào lúc 15:55:00

 Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan với người nội bộ

Ngày 22/02/2021 vào lúc 15:50:00

 HDBank công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với Công ty HDI

Ngày 19/02/2021 vào lúc 14:44:00

 HDBank công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty

Ngày 29/01/2021 vào lúc 16:34:00

 HDBank công bố Quyết định của HĐQT thông qua thay đổi điều kiện với HDBS

Ngày 29/01/2021 vào lúc 10:34:00

 HDBank công bố BCTC Quý 4/2020

Ngày 27/01/2021 vào lúc 15:00:00

 HDBank thông báo trả sổ cổ đông

Ngày 26/01/2021 vào lúc 10:20:00

 Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan với người nội bộ

Ngày 26/01/2021 vào lúc 13:00:00

 Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Phòng giao dịch Ea Kar

Ngày 19/01/2021 vào lúc 11:00:00

 Thông báo giao dịch của người có liên quan với người nội bộ

Ngày 12/01/2021 vào lúc 14:00:00

 HDBank công bố Quyết định HĐQT thông qua mua bảo hiểm cho CBNV năm 2021

Ngày 06/01/2021 vào lúc 17:00:00