Nội dung ưu đãi
  • Hoàn ngay 50% phí giao dịch trong vòng 30 ngày tính từ ngày phát sinh giao dịch
  • Miễn phí sử dụng dữ liệu trên sàn trong tháng đầu tiên tính từ ngày đầu tiên phát sinh giao dịch 
 Đối tượng áp dụng
  • Khách hàng mở mới hợp đồng Phái sinh giá cả hàng hóa trong thời gian từ nay đến hết 31/03/2021
  • Khách hàng phát sinh tối thiểu 50 hợp đồng (50 lot) giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa trong tháng đầu tiên giao dịch
 
 Liên hệ 
  • Bộ phận phái sinh giá cả Hàng hóa Ngân hàng HDBank qua số hotline: +849 62915 979 hoặc email tr_com@hdbank.com.vn
 
Xem thêm
Tìm hiểu ngay sản phẩm được hưởng ưu đãi
Phái sinh giá cả hàng hóa