Tài trợ KHDN đầu tư xây dựng, mua lại nhà xưởng - nhà kho

Tài trợ KHDN đầu tư xây dựng, mua lại nhà xưởng - nhà kho

HDBank tài trợ KHDN đầu tư xây dựng, mua lại nhà xưởng nhà kho với nhiều chính sách hấp dẫn để đón đầu làn sóng đầu tư FDI đang diễn ra, cũng như nhiều Doanh nghiệp trong nước đang quan tâm đến việc đầu tư xây dựng, mua lại nhà xưởng, nhà kho tại các KCN-KCX, Cụm Công Nghiệp.

Tài trợ KHDN xây lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Tài trợ KHDN xây lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Tài trợ KHDN xây lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà