Bảo lãnh

Bảo lãnh

Sản phẩm bảo lãnh/thư hứa cấp tín dụng của HDBank là một sự lựa chọn tối ưu cho Doanh nghiệp để khẳng định năng lực tài chính với đối tác trong quá trình kinh doanh, giúp Doanh nghiệp thực hiện các dự án, quản lý dòng tiền hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh.