Bảo lãnh trong nước

Bảo lãnh trong nước

Sản phẩm bảo lãnh trong nước của HDBank là một sự lựa chọn tối ưu cho Doanh nghiệp để khẳng định năng lực tài chính với đối tác trong quá trình kinh doanh, giúp Doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bảo lãnh cho Chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh cho Chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

HDBank bảo vệ quyền lợi của người mua nhà trong việc thẩm định dự án, năng lực kinh doanh của chủ đầu tư và tính thanh khoản của dự án. HDBank thay mặt chủ đầu tư hoàn trả cho người mua, thuê mua nhà số tiền đã ứng trước nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết.

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng

Với những tiện ích mà sản phẩm cam kết cấp tín dụng HDBank mang lại, doanh nghiệp sẽ không phải đắn đo mỗi khi phát sinh nhu cầu xin cấp giấy phép đầu tư, thực hiện phương án/dự án kinh doanh…