Tài trợ Nhà phân phối của C.P Việt Nam

Tài trợ Nhà phân phối của C.P Việt Nam

Tài trợ Nhà phân phối của C.P Việt Nam

Bao Thanh Toán

Bao Thanh Toán

HDBank cung cấp giải pháp Bao thanh toán trong nước thông qua ứng dụng Platform trực tuyến đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, đồng thời giúp khách hàng rút ngắn thời gian thanh toán tiền hàng, gia tăng vòng quay vốn.

Tài trợ Nhà cung cấp cho Chuỗi siêu thị và Cửa hàng tiện lợi

Tài trợ Nhà cung cấp cho Chuỗi siêu thị và Cửa hàng tiện lợi

HDBank cung cấp gói tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc Chuỗi siêu thị và Cửa hàng tiện lợi bao gồm cho vay thấu chi, cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động nhằm thực hiện hợp đồng cung cấp của siêu thị; cho vay trung dài hạn để đầu tư máy móc thiết bị, nhà kho, xưởng, xe phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tài trợ Nhà phân phối/ Đại lý cấp 1 của ngành hàng tiêu dùng nhanh

Tài trợ Nhà phân phối/ Đại lý cấp 1 của ngành hàng tiêu dùng nhanh

HDBank cung cấp gói tài trợ cho các doanh nghiệp là nhà phân phối hoặc đại lý cấp 1 của các công ty đầu mối thuộc lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Xem thêm sản phẩm