UPAS L/C - Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay

UPAS L/C - Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay

UPAS L/C - Thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán ngay

Cho vay cầm cố hàng hóa nhập khẩu hình thành từ vốn vay

Cho vay cầm cố hàng hóa nhập khẩu hình thành từ vốn vay

Cho vay cầm cố hàng hóa nhập khẩu hình thành từ vốn vay

Tài trợ nhập khẩu với L/C thanh toán bằng vốn tự có

Tài trợ nhập khẩu với L/C thanh toán bằng vốn tự có

Sản phẩm chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, có nhu cầu phát hành Thư tín dụng (LC) nhập khẩu hàng hóa thanh toán bằng vốn tự có phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Chương trình Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu GSM-102 của Bộ Nông nghiêp Hoa Kỳ

Chương trình Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu GSM-102 của Bộ Nông nghiêp Hoa Kỳ

HDBank đã được Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cấp hạn mức tham gia Chương trình bảo lãnh tín dụng xuất khẩu GSM-102. Thông qua chương trình, khách hàng là nhà nhập khẩu nông sản, thực phẩm từ Mỹ sẽ được bảo lãnh thanh toán cho các L/C do HDBank phát hành.

 

Xem thêm sản phẩm