Dịch vụ Chuyển tiền qua Internet Banking - eTT

Dịch vụ Chuyển tiền qua Internet Banking - eTT

Dịch vụ cho phép khách hàng gửi yêu cầu thực hiện/tu chỉnh lệnh chuyển tiền đi quốc tế và truy vấn các giao dịch đã thực hiện qua hệ thống Internet Banking của HDBank.

Phát hành Bảo lãnh nhận hàng nhập khẩu

Phát hành Bảo lãnh nhận hàng nhập khẩu

Phát hành Bảo lãnh nhận hàng nhập khẩu