Hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo (CCS)

Hợp đồng hoán đổi tiền tệ chéo (CCS)

Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo là một thỏa thuận giữa HDBank và Doanh nghiệp về việc trao đổi vốn gốc và lãi của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác theo tỷ giá được thống nhất từ ban đầu và tỷ giá này không thay đổi từ lúc ký hợp đồng đến lúc đáo hạn hợp đồng.

Hợp đồng hoán đổi lãi suất (IRS)

Hợp đồng hoán đổi lãi suất (IRS)

Giao dịch hoán đổi lãi suất là giao dịch HDBank và Khách hàng cùng ký kết hợp đồng, theo đó mỗi bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo lãi suất thả nổi hay lãi suất cố định trên cùng một khoản nợ gốc trong cùng một khoảng thời gian.