Phái sinh giá cả hàng hóa

Phái sinh giá cả hàng hóa

Sự biến động của giá cả hàng hóa trên thế giới đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong thời kì Covid-19 bùng phát. Và Phái sinh Giá cả Hàng hóa là một công cụ, giải pháp tài chính được HDBank giới thiệu tới Quý Khách hàng nhằm mục địch phòng vệ và hạn chế tối đa biến động bất lợi của giá cả hàng hóa tới thu nhập và dòng tiền.