Tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Tiền gửi có kỳ hạn thông thường

Đáp ứng nhu cầu đầu tư sinh lợi giản đơn, an toàn cho nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của Doanh nghiệp.

Tiền gửi có kỳ hạn online

Tiền gửi có kỳ hạn online

Bất cứ thời điểm nào,bất cứ nơi đâu, chỉ cần kết nối vào Kênh giao dịch trực tuyến Internet Banking HDBank, Doanh nghiệp chủ động trong điều phối nguồn tiền tạm nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn để tối đa khả năng sinh lợi của nguồn tiền này.

Tiền gửi tiền có kỳ hạn, lãi trao ngay

Tiền gửi tiền có kỳ hạn, lãi trao ngay

Đáp ứng nhu cầu nhận lãi tiền gửi tại thời điểm gửi tiền gửi có kỳ hạn.

Tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt

Tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt

Linh hoạt kỳ hạn gửi tiền giúp Doanh nghiệp tối đa khả năng sinh lợi cho nguồn nhàn rỗi phù hợp vòng quay dòng tiền kinh doanh.

Tài khoản ký quỹ thành lập doanh nghiệp

Tài khoản ký quỹ thành lập doanh nghiệp

Hình thức gửi tiền nhằm đảm bảo cho các Doanh nghiệp thành lập và hoạt động trong các ngành, nghề phải ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Tài khoản thanh toán thông thường

Tài khoản thanh toán thông thường

Tài khoản thanh toán thông thường đáp ứng nhu cầu quản lý ghi chép giao dịch thu chi phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Doanh nghiệp kịp thời, an toàn, chính xác với chi phí thấp nhất.

Xem thêm sản phẩm