Cấp tín dụng online Doanh nghiệp SME

Cấp tín dụng online Doanh nghiệp SME

HDBank luôn đồng hành, hỗ trợ tài chính và cung cấp dịch vụ vượt trội dành cho các KHDN có nhu cầu vay vốn 

https://partner.hdbank.com.vn/caphanmuctindung/?lang=vi

Mở Tài khoản mới – Nhận Ví tiền – Ưu đãi Phí

Mở Tài khoản mới – Nhận Ví tiền – Ưu đãi Phí

Khách hàng doanh nghiệp tham gia chương trình được cấp Tài khoản Ví có giá trị, được sử dụng thanh toán các khoản phí dịch vụ khi khách hàng phát sinh giao dịch