Tài trợ Nhà phân phối/ Đại lý cấp 1 của ngành hàng tiêu dùng nhanh