Chuỗi ưu đãi tháng 6 hưởng ứng ngày không tiền mặt dành cho KHDN