Cho vay cầm cố hàng hóa nhập khẩu hình thành từ vốn vay