Tài trợ cho KHDN xây lắp các dự án điện mặt trời trên mái nhà