Dịch vụ thanh toán tiền hàng cho Cty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam