Tin tức
HDBank phát hành thành công 5000 tỷ đồng trái phiếu lần 1 năm 2019
27/06/2019 - 17:39

HDBank vừa phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu lần 1 năm 2019 để huy động vốn trung dài hạn.

Trái phiếu của HDBank được bán với mệnh giá 100.000 đồng /trái phiếu; kỳ hạn 02 năm và 03 năm; theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không phải là nợ thứ cấp, có lãi suất cố định và được thanh toán bằng Đồng Việt Nam. Đối tượng mua trái phiếu của HDBank lần này chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong nước.  

Qua đợt phát hành trái phiếu lần này, HDBank đã huy động được nguồn vốn trung dài hạn, giúp ngân hàng tăng quy mô vốn hoạt động và cải thiện hệ số sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.  

Sắp tới, HDBank có kế hoạch  phát hành thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, cũng như gia tăng nguồn lực tài chính cho HDBank trong năm 2019 cũng như các năm kế tiếp.

Trong các năm vừa qua, HDBank đã tổ chức thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu trung và dài hạn. Việc HDBank phát hành thành công trái phiếu với khối lượng lớn và chi phí hợp lý đã khẳng định uy tín và vị thế của HDBank trên thị trường.