Thu giữ TSĐB
Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 5)
19/01/2021 - 09:21

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị 

Tài sản đảm bảo là một (01) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 4)
11/01/2021 - 13:40

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 3)
23/12/2020 - 13:39

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 của Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe ôtô con BMW 528I.

Thông báo Bán đấu giá là Máy móc thiết bị
08/12/2020 - 15:37

Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging.

Tài sản đảm bảo là Máy móc thiết bị

Thông báo Bán đấu giá là nhà xưởng tại Bình Phước
08/12/2020 - 15:04

Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công Ty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging.

Tài sản đảm bảo là nhà xưởng tại KCN Chơn Thành I, Bình Phước.

 

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 2)
07/12/2020 - 14:16

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 2 của Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe ôtô con BMW 528I 

Xem thêm tin tức