Thu giữ TSĐB

Thông báo BĐG tài sản là Máy móc thiết bị - lần 11
Thông báo BĐG tài sản là Máy móc thiết bị - lần 11
06/10/2021 - 10:58

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Cty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging.

Tài sản đảm bảo là dây chuyền máy móc thiết bị.

Thông báo thu giữ TSĐB là xe ô tô Mitsubishi
Thông báo thu giữ TSĐB là xe ô tô Mitsubishi
19/04/2021 - 09:46

Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo là 01 xe ô tô Mitsubishi, số loại Triton.

Thông báo thu giữ TSĐB là 05 Động sản
Thông báo thu giữ TSĐB là 05 Động sản
14/04/2021 - 11:04

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDbank) thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo là xe 04 Ford Transit và 01 xe Toyota Innova

Thông báo BĐG tài sản là Máy móc thiết bị
Thông báo BĐG tài sản là Máy móc thiết bị
06/04/2021 - 13:13

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Cty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging.

Tài sản đảm bảo là dây chuyền máy móc thiết bị.

Thông báo BĐG xe BMW lần 7
Thông báo BĐG xe BMW lần 7
24/02/2021 - 09:05

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 6)
Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 6)
01/02/2021 - 10:31

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe BMW 528I

Xem thêm tin tức