Thu giữ TSĐB
Thông báo BĐG tài sản là Máy móc thiết bị
06/04/2021 - 13:13

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Cty TNHH Việt Nam J.S Plastic Packaging.

Tài sản đảm bảo là dây chuyền máy móc thiết bị.

Thông báo BĐG xe BMW lần 7
24/02/2021 - 09:05

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Cty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 6)
01/02/2021 - 10:31

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 5)
19/01/2021 - 09:21

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị 

Tài sản đảm bảo là một (01) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 4)
11/01/2021 - 13:40

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe BMW 528I

Thông báo BĐG xe BMW 528I (Lần 3)
23/12/2020 - 13:39

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 3 của Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Dương Thị.

Tài sản đảm bảo là 01 (Một) xe ôtô con BMW 528I.

Xem thêm tin tức