Thông điệp từ Hội đồng Quản trị
Giới thiệu về HDBank
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Tin tức
23/09/2019 - 14:52

Sáng 20/9/2019, Đại diện Ban lãnh đạo HDBank ở các Khối phòng ban Kinh doanh, Nhân sự, Nghiệp vụ… đã đến “talk” chủ đề Tập Kinh doanh cùng HDBank với các bạn sinh viên Trường Đại học Tài chính Marketing (Trường UFM).